Skip to main content

Testy Szczelności

Testy Szczelności -BLOWER DOOR

Co to jest test szczelności?

Najważniejszym działaniem w celu zmniejszenia zapotrzebowa­nia na pobór ciepła w zimie i lepsze chłodzenie latem jest przeprowadzenie testu szczel­ności powietrznej budynku. Jak podaje ekocieplej dzięki temu można znacznie obniżyć koszty ogrzewania i chłodzenia budynku oraz tym samym skontrolować jakość wykonanych prac ekip budo­wlanych oraz firm instalacyjnych. Blower door test zaleca się wykonywać na ostatnim etapie budowy domu. Dzięki temu wykryte ewentualne nieszczelności są znacznie łatwiejsze oraz tańsze w naprawie.

Test szczelności Blower Door pozwoli stwierdzić, czy dany budynek posiada odpowiednią ochronę przed utratą ciepła. Dzięki niemu zostaną zlokalizowane wszystkie dziury oraz ubytki w zewnętrznej warstwie budynku, którymi wydostaje się ciepłe powietrze.

„Gdyby każdy budynek przed oddaniem do użytku byłby sprawdzany testem szczelności oraz badany za pomocą kamery termowizyjnej, wykonawcy budowlani bardziej przykładaliby się do swojej pracy.”

Niestety wykonawcy nie przywiązują uwagi do prób szczelności, ponieważ nie są one obowiązkowe. Jednak jest to badanie bardzo potrzebne każdemu budynkowi, tak samo jak każdy samochód potrzebuje badań technicznych. Zatem dzięki wyznaczeniu parametru „n50″ można stwierdzić jak dokładnie zostały wykonane prace budowlane.

Tylko szybkie przeprowadzenie testu szczelności pozwoli na eliminację nieszczelności w zewnętrznej części budynku, bez ponoszenia zbędnych kosztów. W przeciwnym wypadku, gdy budynek zostanie już ukończony, naprawa luk oraz dziur może być bardzo droga.

Gdyby inwestorzy żądali przeprowadzenia próby szczelności w każdym nowo powstającym budynku, wówczas wynik badania szczelności jasno określałby z jaką starannością zostały przeprowadzone roboty budowlane. Jest to bowiem dowód, którym można posłużyć się w udowadnianiu swoich racji przed sądem.

Co Ci po lodówce, w której drzwi otwarte !

Należy pamiętać, że badanie termowizyjne może być wykonane dopiero po zakończeniu budowy i uruchomieniu ogrzewania, natomiast test szczelności można przeprowadzić już na etapie budowy w związku z czym koszt usunięcia usterek jest niewielki i w przeważającej części polega na umieszczeniu dodatkowej izolacji firmy SIGA w miejscach przecieków.

Aby móc zastosować badanie kamerą termowizyjną różnica temperatur pomiędzy wnętrzem, a atmosferą musi wynosić co najmniej dziesięć stopni. Ściany budynku w badaniu kamerą nie powinny być nazbyt nagrzane słońcem lub wychłodzone opadami atmosferycznymi. Badanie pomieszczenia powinno mieć ustabilizowaną temperaturę wewnętrzną, a co najważniejsze sama kamera nie pokazuje nieszczelności tylko różnicę temperatur w poszczególnych miejscach.

Plusy wynikające z przeprowadzenia testu szczelności:
Wykonawca wiedząc o obowiązku wykonywania testu szczelności będzie wykonywał swoją pracę dokładniej i nie będzie mógł pozostawić wad, których nie widać gołym okiem.
Wykonując test szczelności, który kosztuje 0,1% kosztów całej inwestycji, inwestor ma możliwość skontrolowania jakości wykonania prac budowlanych oraz uniknięcie zwiększonych kosztów związanych z ogrzewaniem budynku.
Inwestor od razu wkalkulowałby próbę szczelności w koszty budowy, zdając sobie sprawę z korzyści wynikających z pomiaru.
Inwestor mógłby wnieść następujący zapis do umowy „wykonawca ponosi koszty związane z przeprowadzaniem każdej kolejnej próby szczelności, jeśli pierwsza wypadła negatywnie”.

Wykonanie pomiaru nie zajmuje wiele czasu. Dla budynków o standardowych wymiarach czas pomiaru nie przekracza godziny.

Test szczelności wykonuje się przy zamkniętych oknach oraz drzwiach. Wytworzone podczas próby ciśnienie jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia, ludzi oraz wszelkich urządzeń. W przypadku wykrycia nieszczelności może być słyszalny niewielki szum, a także kurzenie się( o ile nieczystości zalegały w nieszczelnym miejscu).

Dokładny raport ze szczegółową oceną testu, zalecanymi zmianami wymaga czasu na przygotowanie, jednak wstępne wyniki są znane od razu po przeprowadzeniu próby. Zwykle szczegółowy raport klient otrzymuje w przeciągu 3 dni roboczych.
2 rodzaje pomiarów:

Polska Norma uwzględnia dwa rodzaje pomiarów:
metoda A – badanie użytkowanego budynku podczas funkcjonowania instalacji grzewczych oraz klimatyzacji
metoda B – badanie obudowy budynku w czasie, gdy wszelkie otwory typu drzwi i okna są zamknięte