Skip to main content

Efekt Ekologiczny

Efekt Ekologiczny Budynku

Oferujemy wyznaczenie efektu ekologicznego. Efekt ekologiczny jest to obliczenie zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy instalacyjne budynków.

Obliczenia  wykorzystywane w dotacjach unijnych lub z NFOŚiGW. Dodatkowo umożliwiamy sprawdzenie ilości zużycia paliw w budynku dla zaprojektowanych systemów oraz analizę zużycia dla alternatywnych źródeł energii.

Podstawą obliczeń emisji zanieczyszczeń są Materiały informacyjno-instruktażowe MOŚZNiL 1/96 „Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw” Dz. U. 04.281.2784.

Wykonujemy

  • Obliczenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy grzewczo-wentylacyjne.
  • Obliczenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej.
  • Obliczenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy chłodzenia.
  • Obliczenia zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez systemy oświetlenia wbudowanego.
  • Analiza systemów zaprojektowanych w budynku z systemami alternatywnymi.
  • Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko.

W przypadku obliczeń dla Świadectwa charakterystyki energetycznej lub Projektowanej charakterystyki energetycznej istnieje możliwość porównania zaprojektowanych w budynku systemów z systemami alternatywnymi (np. z systemami na paliwa odnawialne).
Emitowane zanieczyszczenia w obliczeniach to: B-a-P, SADZA, PYŁ, NOX, SO2