Skip to main content

Audyt Efektywności Energetycznej

Audyt efektywności energetycznej – Białe Certyfikaty

Oferujemy przeprowadzenie audytów efektywności energetycznej, które zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dn. 20 maja 2016 roku są niezbędne do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białego certyfikatu.

Po co przedsiębiorstwu białe certyfikaty?

Białe certyfikaty dają wymierny zysk finansowy każdemu przedsiębiorstwu. Każda zaoszczędzona tona oleju ekwiwalentnego pozwala osiągnąć zyski nawet do 1000zł. Ponadto, przedsiębiorstwo po przeprowadzonych inwestycjach jest mniej energochłonne, co pozwala obniżyć opłaty za energię elektryczną i inne paliwa.

Czym jest audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej opracowany przez naszą zawiera analizę zużycia energii oraz określa stan techniczny obiektu,  urządzenia  technicznego lub instalacji. Zawiera także wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Proponujemy przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej dla następujących przedsięwzięć:

 • izolacji instalacji przemysłowych;
 • przebudowy lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
 • modernizacji lub wymiany:
  • oświetlenia,
  • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych,
  • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła,
  • urządzeń przeznaczonych do użytku domowego;
 • odzyskiwania energii,
 • ograniczenia strat:
  • związanych z poborem energii biernej,
  • sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
  • na transformacji,
  • w sieciach ciepłowniczych,
  • związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych;
 • stosowania, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła  użytkowego  w wysokosprawnej  kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.