- reset +
 • 0.jpg
 • 1-2.jpg
 • 1-3.jpg
 • 1-4.jpg
 • 1-5.jpg
 • 1-6.jpg
 • 1-7.jpg
 • 1-8.jpg
 • 1-9.jpg
 • 1-10.jpg
 • 1-11.jpg
 • 1-12.jpg
 • 1-13.jpg
 • 1-14.jpg
 • 1-15.jpg
 • 1-17.jpg
 • 1-18.jpg
 • 1-20.jpg
 • 1-21.jpg
 • 1-22.jpg
 • 1-23.jpg
 • 1-24.jpg
 • 1-25.jpg
 • 1.jpg

Diagnostyka termowizyjna

Kupujesz dom?
Termomodernizujesz budynek?
Masz zimny dom?
Masz za wysokie rachunki?
wykryjemy wady izolacji
wady konstrukcyjne
wskażemy mostki termiczne


Kontrola Jakości Budowy

Przykłady termogramów

Analiza energetyczna

Test szczelności


Swiadectwa Energetyczne


Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

 

Wykonujemy Świadectwa Charakterystyki Energetycznej
do pozwolenia na użytkowanie składane przy odbiorze budynku
oraz przy sprzedaży lub wynajmu więcej >>

 


Termowizja Budynków


Wykonujemy usługi w zakresie termowizji czyli w bezinwazyjnym wyszukaniu błędów w izolacji, strat ciepła przez przenikanie, strat ciepła przez nieszczelności w oknach i wentylacji.


Diagnozujemy wycieki w instalacji. Wykonujemy ocenę stanu izolacji przegród oraz instalacji, rurociągów, kotłów.


Wykonujemy testy budynków pod kątem strat ciepła przy kupnie i odbiorach budynków.

Ekspertyzy - Raporty - Doradztwo - Nadzory przy termomodernizacjach więcej >>

 


Audyty Energetyczne.
Audyty Efektywności Energetycznej.
Białe Certyfikaty.

Wykonujmy Audyty zgodne z wytycznymi zawartymi w Ustawie o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz w normie PN-EN 16247

Wykonujemy Obowiązkowe Audyty Energetyczne w przedsiębiorstwie, które w dwóch ostatnich latach obrotowych spełniło przynajmniej jeden z warunków: zatrudniało średniorocznie nie mniej niż 250 pracowników lub osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro oraz suma aktywów bilansów sporządzonych na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartość w złotych 43 milionów euro.

Wykonujemy Białe Certyfikaty - Białe certyfikaty dają wymierny zysk finansowy każdemu przedsiębiorstwu. Każda zaoszczędzona tona oleju ekwiwalentnego pozwala osiągnąć zyski nawet do 1000 zł. Ponadto, przedsiębiorstwo po przeprowadzonych inwestycjach jest mniej energochłonne, co pozwala obniżyć opłaty za energię elektryczną i inne paliwa. więcej >>
 
 

Wypożyczalnia Kamer Termowizyjnych


Oferujemy wypożyczenie kamer termowizyjnych.

Od teraz samemu możesz wykonać diagnostykę termowizyjną obiektu. Szkolimy z zakresu obsługi więcej >>

 

 
 
Joomla extensions by Siteground Hosting